Om förskolan

Jordgubbens Föräldrakooperativ på Rödön

Vi är en förskola med en avdelning med max 18 barn i alla åldrar. Förskolan drivs som kooperativ och har en förskollärare, två barnskötare och en kock anställd.


Det viktigaste i vår verksamhet är att skapa en trygg förskola som stimulerar barn till lek och utveckling där alla barn blir sedda.
Barnen delas i mindre grupper dagligen för att barnen ska få träna på att leka med olika barn och för att underlätta anpassad pedagogisk verksamhet såväl ute som inne.


Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla lekmiljöerna och barn, personal och föräldrar är med och bidrar. Barnen vistas dagligen utomhus på vår fina innergård som uppmuntrar till lek och rörelse.

I vårt närområde finns trevliga utflyktsdestinationer vilka är välbesökta av Jordgubbens barn och pedagoger. 

De minsta barnen sover middag i vagn utomhus och de äldre barnen har vila inomhus efter lunchen.

På Jordgubben tillämpar vi syskonförtur och barn som har yngre syskon med föräldraledig förälder har möjlighet att vara på förskolan i mer än 15 timmar per vecka.

Mat

Vår kock lagar all mat och bakar eget bröd, vilket ger barnen varierad mat med hög kvalitet. Vi strävar efter att servera måltider tillagade av ekologiska och närproducerade livsmedel. Dessutom planterar barnen vissa grönsaker själva på området för eget bruk.

Verksamheten

Hur fungerar verksamheten på Jordgubben i praktiken?


Jordgubben är ett kooperativ vars ändamål är att bedriva förskoleverksamhet för medlemmarnas barn. Jordgubben är oberoende och självständigt. Vi bestämmer själva hur verksamheten skall bedrivas och anställer vår egen personal. Jordgubben har en egen kölista och styrs demokratiskt av medlemmarna. Organisatoriskt styrs verksamheten i våra stadgar som revideras vid årsmötet.

Jordgubben är en ekonomisk förening och intäkterna består till större delen av verksamhetsbidrag från Krokoms kommun. Övriga intäkter kommer från den månadsavgift som medlemmarna betalar för barnomsorgen. Utgifterna består till 90% av personalkostnader


Vi har ett s.k. verksamhetsavtal med Krokoms kommun där vissa grundläggande saker regleras. Kommunen är skyldiga att inbjuda Jordgubbens personal till de utbildningar man genomför med sin egen personal. Kooperativet å sin sida är skyldiga att följa läroplanen för förskolan.

Föräldrainsats

Kooperativ innebär att föräldrarna har totalt  ca 10-15 timmar delaktighet i verksamheten per termin och familj. Flera barn per familj innebär alltså inte fler dagar.


Föräldrainsatsen är lagd måndag kl 14.30-17.00 i barngrupp när personalen har planeringstid. Under perioder har det förekommit behov av kökstjänst på fredagar. Maten är då förberedd sedan dagen innan så det ställs inga krav på avancerad matlagning. Vid dessa perioder har föräldrarinsatsen på måndagarna minskats.


Föräldrainsatsen innebär att kostnaden för att ha barn på Jordgubben motsvarar ungefär halva avgiften jämfört med kommunala förskolan.

Varför Jordgubben?


  • Större inblick i verksamheten och mer möjlighet att påverka ditt barns vardag.
  • Hög personaltäthet och mycket tid för varje barn.
  • Återkommande delaktighet i barnens vardag. 
  • Varierad och näringsrik kost lagad från grunden.
  • En kostnad motsvarande ungefär hälften av kostnaden för kommunal förskola.
  • Vikarier vid frånvaro hos ordinarie personal som återkommer och oftast är kända för barnen.
  • Möjlighet till mer än 15 timmar/vecka vid föräldraledighet med syskon.

Kontaktformulär

Tveka inte att kontakta oss, vi i styrelsen svarar gärna på frågor och vår rektor Marianne tar gärna emot både frågor och besök i verksamheten.


Vill du/ni bli medlemmar och ställa ert barn i kö?
Betala in 200:-/förälder tillBG 5764-1938
Märk betalningen med barnets namn.

Skicka sedan ett mail till kassor@jordgubbenfk.se. Mailet ska innehålla: inbetalningsdatum, namn på föräldrar och barn, kontaktuppgifter, barnets personnummer samt när ni önskar plats. Köplats sätts efter inbetalningsdatum av medlemsavgiften.


Medlemsavgiften återbetalas om man väljer att avsluta sitt medlemskap och meddelar detta till kassören.


Syskon till barn på Jordgubben har företräde i kö.

 
 
 
 

KONTAKTA OSS